რომის პაპების პოლიტიკა ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა. მათი პოლიტიკური საქმიანობა განსაკუთრებით საინტერესოა ახალი ისტორიის პერიოდიდან. კურსში განხილულია პერიოდი პაპობის წარმოშობიდან ბენედიქტე XVI-ის ჩათვლით, ასევე მათი ბულები, პაპობის როლის დაკნინება და რეფორმაცია.

World War II is the most tragic page in the human history. 50 million people, much more than in any other war, were killed during the Second World War. The course will help you to understand what were the reasons of the Second World War, who were guilty in undoing the war, how did they come to power, etc. Want to find answers on these and many other questions regarding the Second World War? Then you are in a right place. You will learn the course of war, the basic operations, wartime diplomacy among the anti-German coalition. This course also will help you meet other goals, like an ability to inquire, think and analyze, an understanding of human behaviour.

კურსის მიზნია სტუდენტები დაწვრილებით გაეცნონ  XVI-XX საუკუნეების საერთაშორისო ურთიერთობებს.ამისთვის  კურსის ფარგლებში შესწავლილ იქნება უმნიშვნელოვანესი საზავო მოლაპარაკებებისა და სხვა საერთაშორისო ფორუმების მსვლელობა. საზავოხელშეკრულებების პირობები, სხვადასხვა სახელმწიფოების დიპლომატიისათვის  დამახასიათებელი ნიშნები, განსაკუთრებული დიპლომატიური ნიჭით დაჯილდოვებული პიროვნებების მოღვაწეობა.ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს სტუდენტს, სრულყონ თავიანთი ცოდნა ახალი და უახლესი ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში.

კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტებს გააცნოს იტალიის ისტორია, განსაკუთრებული ადილი აქვს დათმობილი კრიზისს რომის იმპერიაში, ბარბაროსულ სახელმწიფოებს რომის იმპრერიის ტერიტორიაზე, იტალიას IX-XIII საუკუნეებში. ცნობილია, რომ იტალიამ, ანტიკური რომის ტრადიციების გამგრძელებელმა უდიდესი როლი შეასრულა ევროპის ისტორიაში და დღესაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მსოფლიო პოლიტიკაში. კურსში საგანგებო ადგილი უჭირავს პაპობის დოქტრინის ჩამოყალიბებასა და  ადრინდელ აღორძინებასა და ჰუმანიზმს იტალიაში. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს საქართველოს მჭიდრო ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობები აქვს იტალიასთან, ვფიქრობ, კურსის შესწავლა მეტად ღირებული იქნება სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ესპანეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები უძველესი დროიდან დღემდე, დაანახოს რა ადგილი ეკავა ესპანეთს ევროპასა და მსოფლიოში ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე. კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორებიცაა: რეკონკისტა, ესპანეთის გაერთიანება, ესპანეთ-ამერიკის ისტორიული და კულტურული ურთიერთობები, ესპანური ლიბერალიზმი, რევოლუციები, სამოქალაქო ომი, ფრანკიზმი,  ბურბონების რეინკარნაცია და სხვა.