• ]
  ]

  კურსის გადატვირთვის ინსტრუქცია

  იმისათვის, რომ ანტიპლაგიატის მოდულმა იმუშაოს შეფერხების გარეშე, აუცილებელია ყოველი სასწავლო სემესტრის დასაწყისში, ელექტრონული კურსი გასუფთავდეს წინა სემესტრში დარეგისტრირებული სტუდენტებისაგან, მათი ატვირთული დავალებებისაგან და კურსი ჩაიტვირთოს თავიდან.

  იხილეთ ვიდეოინსტრუქცია და შეასრულეთ ეს მარტივი პროცედურა თქვენი ელექტრონული კურსის გასასუფთავებლად.

    

  დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის11040448 11836768 Array ( [ru_oublock] => 18392 [ru_inblock] => 12496 [ru_msgsnd] => 0 [ru_msgrcv] => 0 [ru_maxrss] => 97344 [ru_ixrss] => 0 [ru_idrss] => 0 [ru_minflt] => 90486 [ru_majflt] => 7 [ru_nsignals] => 0 [ru_nvcsw] => 12241 [ru_nivcsw] => 2511 [ru_nswap] => 0 [ru_utime.tv_usec] => 535361 [ru_utime.tv_sec] => 15 [ru_stime.tv_usec] => 552093 [ru_stime.tv_sec] => 2 )