ძვირფასო სტუდენტებო,

სასაწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით ტარდება გამოკითხვა გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო კურსების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. კითხვარი მოიცავს 9 შეკითხვას და  განთავსებულია LMS ბაზაში. მისი შევსებისთვის დაგჭირდებათ 2-3 წუთი. 

გთხოვთ, შეავსოთ სასწავლო კურსთან დაკავშირებული კითხვარი 19 ივლისამდე. თქვენი უკუკავშირი მნიშვნელოვანია სასწავლო კურსისა და სწავლების პროცესის გაუმჯობესებისთვის.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ!
ელექტრობული სწავლების პორტალზე რეგისტრაციის დროს, თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე ანგარიშის დადასტურების წერილი გამოიგზავნება 24 საათის განმავლობაში.
თუ 24 საათის განმავლობაში არ მიიღებთ დადასტურების წერილს, მოგვწერეთ მოგვწერეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: e-learning@tsu.ge  
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან