• ]
  ]

  კურსის გადატვირთვის ინსტრუქცია

  იმისათვის, რომ ანტიპლაგიატის მოდულმა იმუშაოს შეფერხების გარეშე, აუცილებელია ყოველი სასწავლო სემესტრის დასაწყისში, ელექტრონული კურსი გასუფთავდეს წინა სემესტრში დარეგისტრირებული სტუდენტებისაგან, მათი ატვირთული დავალებებისაგან და კურსი ჩაიტვირთოს თავიდან.

  იხილეთ ვიდეოინსტრუქცია და შეასრულეთ ეს მარტივი პროცედურა თქვენი ელექტრონული კურსის გასასუფთავებლად.

    

  დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის10914080 11710760 Array ( [ru_oublock] => 14648 [ru_inblock] => 1384 [ru_msgsnd] => 0 [ru_msgrcv] => 0 [ru_maxrss] => 107652 [ru_ixrss] => 0 [ru_idrss] => 0 [ru_minflt] => 42043 [ru_majflt] => 3 [ru_nsignals] => 0 [ru_nvcsw] => 11824 [ru_nivcsw] => 1559 [ru_nswap] => 0 [ru_utime.tv_usec] => 71777 [ru_utime.tv_sec] => 13 [ru_stime.tv_usec] => 139018 [ru_stime.tv_sec] => 2 )