გთხოვთ გაითვალისწინოთ!
ელექტრობული სწავლების პორტალზე რეგისტრაციის დროს, თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე ანგარიშის დადასტურების წერილი გამოიგზავნება 24 საათის განმავლობაში.
თუ 24 საათის განმავლობაში არ მიიღებთ დადასტურების წერილს, მოგვწერეთ მოგვწერეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: e-learning@tsu.ge  
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან
ეთილსინდისერებასთან და აკადემიურ წერასთან