აირჩიეთ სასურველი საგანი და დააჭირეთ ღილაკს "enroll me". 

საერთაშოორისო ურთიერთობების ძირითადი წყაროები სასწავლო კურსის მიზანია  სტუდენტებს შეასწავლოს პოლიტიკურ-ფილოსოფიური აზრის ფორმირება ანტიკურობიდან დღემდე.

7565384