სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებისთვის ახალი ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის შესწავლა XVIII  საუკუნის მეორე ნახევრიდან XX  საუკუნის შუა წლებამდე; წარმოდგენის შექმნა ახალი ქართული ხელოვნების ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესებზე; თბილისის მხატვრული გარემოს მიმოხილვა და ცალკეული თვალსაჩინო მხატვრისა თუ მოქანდაკის შემოქმედების გაცნობა