კურსი სწავლობს ბილოგოირ, ფსიქოლოგიურ და სოიცალურ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანის განვითარებასა და ქცევაზე

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის საერთაშორისო და ადგილობრივი მიმართულებები. ძირითადი ფოკუსი გაკეთდება შემდეგ საკითხებზე:

  1. 1.      რა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიკური აშლილობა - განხილული იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები - საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილება; დიაგნოსტირების ინსტრუმენტები - მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები,  ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედი პროფესიონალები.
  2. 2.      გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები - მათი პრევენციის, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის პროცესის თავისებურებები
  3. 3.      გონებრივი განვითარების ჩამორჩენა - გამომწვევი მიზეზები და თავისებურებები; გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშემწყობი სოციალური პოლიტიკა

 ბავშვთა და მოზარდთა აგრესია და დელინკვენტობა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პერსპექტივიდან - გაანალიზებულია გამომწვევი მიზეზები და პრევენციის სანიმუშო პროგრამები

9133216