კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის პათოლოგიები ,მათი მიმდინარეობის თავისებურებანი ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში.კურსი მოიცავს შემდეგ დაავადებებს და სინდრომებს:

-პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაზიანებები,გამოწვეული ვირუსული ინფექციებით,აგრეთვე სპეციფიკური ინფექციები.მკურნალობის მეთოდები.ეს ცოდნა საშუალებას მისცემს სტუდენტს განსაზღვროს დიაგნოზი და დაგეგმოს შესაბამისი მკურნალობა.

-ალერგიული,სისტემური დაავადებების ფონზე მიმდინარე პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ცვლილებები.

-ენის,ტუჩის ანომალიები ბავშთა ასაკში.მკურნალობის მეთოდები.ბავშთა ასაკში პირის ღრუს ლორწოვანი გარსისა და  ტუჩის წითელი ყაეთნის კიბოსწინარე დაავადებები.კიბო.ეტიოლოგია,პათოგენეზი,დიფერენციული დიაგნოსტიკა.მკურნალობის მეთოდები.

8553680