აირჩიეთ სასურველი საგანი და დააჭირეთ ღილაკს "enroll me". 

კურსის მიზანია ტრადიციული გეოპოლიტიკური აზროვნებიდან გეოეკონომიკურ აზროვნებაზე გადასვლის პროცესის შესწავლა

დისტანციური ლექციების და სალექციო მასალების ბმულები
(2020–04–12)
ლექციების ჩანაწერების ფაილის სახელი შეესაბამება ჩატარების თარიღს ცხრილის მიხედვით
ლექცია 1 (24–03–2020)
გაცნობითი, სატესტო ლექცია (ჩანაწერი არ არის)
ლექცია 2 (31–03–2020)
https://drive.google.com/file/d/1eHogLvc4bpQfX-WZEFOQLdU_ybdToybj/view?usp=sharing
ლექცია 3 (სამი ნაწილი) (07–04–2020)
https://drive.google.com/file/d/1aciBHg8U7f6dWVk9W0hdRI7RpeBXPcaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q9xsUV8vb2ANBfRObB3S0flbFMVol2Qk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFu-eF3Rkqv_gNRnsGL4jNadNsbXBiOK/view?usp=sharing
ლექცია 4 (14–04–2020)
https://drive.google.com/file/d/1pXN-O_lgGKjh3CtUTprUFJF9aaXBbgRW/view?usp=sharing


დამატებითი/სალექციო ინფორმაცია:
შესავალი (რიდერი)
https://drive.google.com/file/d/1nvwrJ0c4W-bMsZOGRJ9Nx-bKeLxvLagG/view?usp=sharing
გის მონაცემები სავარჯიშოებისა და დავალებებისთვის (Gis_Data)
https://drive.google.com/drive/folders/1NPXswh6OYNFbJK2SMA5JomkEFYfQRb4o?usp=sharing
 
 
8734168