დააწკაპუნეთ http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchresult.cfm?word=col_id:172&sScope=images&sLabel=Illuminated%20Hebrew%20Manuscripts ბმულზე წყაროს გასახსნელად