1. როგორია სემიტურ ენათა კლასიფიკაცია?
2.რომელი ენითაა წარმოდგენილი ჩრდილო-აღმოსავლური შტო და რა ცნობები მოგვეპოვება ამ ენის დიალექტების შესახებ?
3. ჩამოთვალეთ ჩრდილო-დასავლურ შტოში შემავალი ქვეჯგუფები
4. რა ცნობები მოგვეპოვება უგარითული ენის შესახებ?
5.რა ცნობები მოგვეპოვება ამორეული/ამორიტული ენის შესახებ?
6. რა ცნობები მოგვეპოვება ებლაური/ებლაიტური ენის შესახებ?
7. რომელ ენებს აერთიანებს ქანანური ენების ქვეჯგუფი?
8. რა ცნობები მოგვეპოვება ფინიკიურ-პუნიკურ ენაზე?
9.ებრაული ენა და მისი განვითარების საფეხურები.
10.არამეული ენა და მისი განვითარების საფეხურები
11. ჩამოთვალეთ სამხრეთსემიტურში შემავალი ქვეჯგუფები.
12.ჩრდილოარაბული და მისი ქვეჯგუფები
13.რა ცნობები მოგვეპოვება სამხრეთარაბულ ენაზე?
14.რა ცნობები მოგვეპოვება ძველ ეთიოპურ ენაზე?
15.თამანედროვე ეთიოპური ენები და მათი გავრცელების არე.
ბოლო ცვლილება: შაბათი, იანვარი 5 2013, 10:52 AM