კურსის მიზანია ბერძნული ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიის საკითხების შესწავლა თანამედროვე კულტუროლოგიის კუთხით და XX საუკუნის ბერძნულ ლიტერატურაში წარმოდგენილი რიტუალების ანალიზი. მხატვრულ ნაწარმოებებში რიტუალთა ფუნქციასა და როლთან ერთად ყურადღება გამახვილდება რიტუალთა უნივერსალურ და ბერძნული სინამდვილისათვის დამახასიათებელ ასპექტებზე.

8849912