წარმოდგენილი იქნება ძირითადი ასტროფიზიკური დაკვირვებები და მათი ფიზიკური ინტერპრეტაციის საკვანძო საკითხები . განხილული იქნება ისტორიული ასპექტები , თანამედროვე მდგომარეობა , არსებული ღია პრობლემები .

კურსი აგრეთვე განკუთვნილია ინტერდისციპლინური ბიოფიზიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის

8741504