პედაგოგი: ანასტასია ზაქარიაძე

ძირითადი კურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკლტეტის ფილოსოფიის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტებისათვის