სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს გაუფართოვოს თვალსაწიერი მუსიკის სამყაროში,რადგან ჰარმონიული პიროვნების ფორმირებაში მნიშვნელოვანი ადგილი სწორედ მუსიკას უჭირავს, მასთან ნებისნიერი სახით ზიარება ხელს უწყობს გემოვნების ჩამოყალიბებას, ამიტომ სასურველია დაწყებითი საფეხურის პედაგოგი ფლობდეს ელემენტარულ განათლებასა და უნარჩვებებს ამ სფეროში.