სასწავლო კურსი შეასწავლის ტელეჟურნალისტიკის ჟანრებსა და სპეციფიკას. საინფორმაციო გადაცემის ჟურნალისტის მუშაობის წესებსა და სტილს. ინტერვიუს სახეებს, მისი მომზადების ტექნოლოგიას. სატელევიზიო სიუჟეტის მონტაჟის საფუძვლებს, მის მთლიანობასა და დინამიკას. გასართობი, შემეცნებითი, სოციალური, ანალიტიკური გადაცემების შექმნის სპეციფიკას. პირდაირ ეთერში მუშაობას. ტელეჟურნალისტიკის მორალურ-ეთიკურ პრინციპებს.