ძირითადი კურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკლტეტის ფილოსოფიის მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტებისათვის

პედაგოგი: ანასტასია ზაქარიაძე