გიორგი მცირე (ხუცესმონაზონი) ცხორებაჲ და მოქალაქობაჲ წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გიორგი მთაწმიდელისაჲ

დააწკაპუნეთ https://library.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/03/21.tskhoreba-da-moqalaqoba-tsmidisa-da.pdf ბმულზე წყაროს გასახსნელად