რიტორიკისა და თარგმანის თეორია და პრაქტიკა გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული თარგმანების მიხედვით, ქ. ბეზარაშვილი, 2004. გვ. 98-159

დააწკაპუნეთ https://drive.google.com/open?id=1JhmxSBuVSqpCB3BQAQZXuwFLzO0sH8aR ბმულზე წყაროს გასახსნელად