გელათი _სხუა ათინა და მეორე იერუსალიმი. " დამანა მელიქიშვილი "ფილოლოგიური ძიებანი" 2009., გვ. 681-692