"შავი მთიდან გელათამდე. (შავი მთის ქართული მთარგმნელობითი სკოლის ძირითადი პრინციპები)" დამანა მელიქიშვილი "ფილოლოგიური ძიებანი" 2009. 653-655 გვ.