დამხმარე ვიდეო ტუტორიალი პედაგოგებისთვის

Нажмите на ссылку https://youtu.be/MsZhPDv3qXw, чтобы открыть ресурс.