დამხმარე ვიდეო ტუტორიალი პედაგოგებისთვის

Click https://youtu.be/MsZhPDv3qXw link to open resource.