კვირეული მონახაზი

  • კურსის მიზანია ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებს შევთავაზოთ საქართველოს ამჟამინდელი სახელმწიფოს ფარგლებს მიღმა არსებული ისტორიული ქართული ტერიტორიების, აქ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის და მცხოვრები ქართველებისა თუ ქართველთა ჩამომავლების ისტორია, პოლიტიკური, ეთნიკური თავგადასავალი (ტაო-კლარჯეთი ანუ თურქეთის საქართველო, ჰერეთი ანუ აზერბაიჯანის საქართველო, ლორე-ტაშირი ანუ სომხეთის საქართველო). კურსი ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოდან სხვადასხვა დროს ემიგრირებული ან იძულებით გასახლებული კომპაქტურად მცხოვრები ქართველების ისტორიის შესწავლას (ქართველი მამლუქები სირიასა და ერაყში, კახეთიდან გასახლებულნი XVII ს-დან ირანში ფერეიდანის პროვინციაში, 1944 წ. შუა აზიაში გასახლებული მაჰმადიანი მესხებ, 1918-1921 წწ. პოლიტიკური ემიგრაცია ევროპაში, პოსტსაბჭოთა ემიგრაცია დსთ, ევროპასა და ამერიკაში)

  • I ლექცია - შესავალი - დიასპორების ისტორია

  • II ლექცია - ქართული მონასტრები ახლო აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში