კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს- ბავშთა ასაკში პაროდონტის დაავადებათა
ეტიოლოგია,პათოგენეზი,კლასიფიკაცია.გინგივიტის,პაროდონტიტის,პაროდონტოპათიების,პაროდონტომების კლინიკა,დიფერენციული
დიაგნოსტიკა.პაროდონტის დაავადებით დაავადებული პაციენტების
გამოკვლევის მეთოდები.ბავშვთა ასაკში პაროდონტის დაავადებათა მკურნალობის მეთოდები
.პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებათა კლასიფიკაცია.პირის ღრუს ლოწოვანი გარსის ტრავმული დაზიანებების,ვირუსული და
ბაქტერიული დაავადებების კლინიკა,ეტიოპათოგენეზი