-ბავშვთა სტომატოლოგიური სამსახურის ორგანიზაცია და პროფილაქტიკური სისტემის პრინციპები, რისკ-ფაქტორები და გამოკვლევის ფორმები; -ბავშვთა პირის ღრუს სანაცია და დისპანსერიზაცია -ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა,სტომატოლოგიური გამოკვლევა -ძირითად სტომატოლოგიურ დაავადებათა ეპიდემიოლოგია -ნერწყვის,პირის ღრუს სითხის,კბილის ნადებების როლი კარიესისა და პაროდონტის დაავადებათა განვითარებაში.პირის ღრუს ჰიგიენა და პროფილაქტიკა -რაციონალური კვება სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკაში -სტომატოლოგიური და სომატური დაავადებების ურთიერთკავშირი ბაშვებში. საკვების, როლი სტომატოლოგიური პათოლოგიის განვითარებაში;