აირჩიეთ სასურველი საგანი და დააჭირეთ ღილაკს "enroll me". 

მოცემული შესავალი კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ფემინისტური თეორიების ძირითადი ცნებები და მიმდინარეობები მათი ისტორიული განვითარების პარალელურად. გავეცნობით ლიბერალურ, მარქსისტულ, რადიკალურ, პოსტკოლონიალურ, პოსტსოციალისტურ, მუსლიმურ შეხედულებებს ფემინიზმის სამივე ტალღის ჩარჩოებში, გამოვავლენთ ძირითად თეორიულ არგუმენტებს და გავაანალიზებთ მათი წარმოშობის კონტექსტს.

8906824