კურსი განკუთვნილია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტების საბაკალავრო ნაშრომების ასატვირთად. 

8855544