კურსი განკუთვნილია სტუდენტთათვის, რომელთაც სურთ  ესპანური ენის საწყისი დონის ონლაინ შესწავლა.