თურქული ლიტერატურის ისტორიის მოკლე კურსი, ძირითადი ტენდენციებისა და მწერლების შემოქმედების ანალიზი